Ο επισκέπτης/χρήστης του www.kleftakis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων παρέχεται αυτούσιο και το www.kleftakis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στους συνδέσμους του www.kleftakis.gr και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση.
Στο περιεχόμενο του www.kleftakis.gr συμπεριλαμβάνονται εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή σύνδεσμοι που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.kleftakis.gr
Tο www.kleftakis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων-συνδέσμων, επιλογών και περιεχομένων του www.kleftakis.grστις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το www.kleftakis.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, συνδέσμων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Οι επισκέπτες / χρήστες του www.kleftakis.gr, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Το www.kleftakis.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.kleftakis.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
δείτε είδη & προϊόντα του καταστήματος
www.kleftakis.gr
Όροι Χρήσης
www.kleftakis.gr  |  Όροι Χρήσης  |  Site Map  |  E-SHOP  |  Design & Development by Infinity Te@m 2006  |  All Rights Reserved